Thông báo về việc công bố quy chế Quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thứ tư - 16/08/2023 22:36
Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2010 của Chính phủ quy  định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bình Định về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 62/TTr-QLĐT ngày 15/8/2023 về việc công bố Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định; UBND thị xã An Nhơn Thông báo về việc công bố, công khai Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định.
1.    Hồ sơ công bố, công khai gồm:
-    Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định;
-    Thuyết minh Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định.
2.    Thời gian bắt đầu công khai: Kể từ ngày thông báo này được ký ban hành.
3.    Địa điểm, địa chỉ công khai:
-    Trang thông tin điện tử của UBND thị xã An Nhơn.
-    Trang thông tin điện tử của UBND các xã, phường.
-    Công bố trên hệ thống đài truyền thanh thị xã và xã, phường.
4.    Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với:
- Văn phòng HĐND & UBND thị xã An Nhơn thực hiện việc công bố tài liệu 
Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã An Nhơn;
- UBND các xã, phường công bố, công khai nội dung Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định trên trang thông tin điện tử của UBND xã, phường.
5.    Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao thị xã, UBND các xã, phường thông tin nội dung Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình 
Định theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định trên hệ thống truyền thanh thị xã và hệ thống truyền thanh xã, phường.
6.    Các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã căn cứ theo nội dung Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn , tỉnh Bình Định theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định để tổ chức thực hiện.
- Kèm theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn
(Kèm theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định và thuyết minh Quy chế quản lý kiến trúc đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định được phê duyệt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây